Vill du veta mer? Ring oss på: 036-300430

Öppettider

2017 Mån – Tors Fredag Söndag
V 2-V 11 10.00-17.00 10.00-15.00 12.00-15.00
V 12-V 24 10.00-18.00 10.00-15.00 12.00-15.00
V 25-V 36 10.00-17.00 10.00-15.00 Stängt
V 37-V 43 10.00-18.00 10.00-15.00 12.00-15.00
V 44-V 51 10.00-17.00 10.00-15.00 Stängt

Extra öppet…

Vi har stängt följande dagar: 2017
9-13/3, 9/4, 14-15/4, 30/4-1/5, 25-27/5, 12/6, 23-25/6, 9-10/9, 22/12-7/1

Dag innan helgdag stänger vi kl 16.00.
Dag innan Julafton stänger vi kl 12.00.